סיכומים

סיכומים הם במידה רבה דבר מה שאנו עושים לכל משך חיינו, מרגע לידתנו אוספים מידע ותובנה לגבי העולם שסביבנו וממשיכים בכך עד רגענו האחרון בו אנו עדיין חוקרים בפלא המופלא של חיינו. אך כאשר אנו מדברים על סיכומים אנו על פי רוב מתכוונים אל אותם סיכומים שמתקיימים באופן מובנה ומסודר במסגרת כלשהי. סיכומים מתקשרים במוחנו לבתי ספר או אקדמיות, וכן לאותו זן מיוחד ונכחד של אנשים הלומדים בכוחות עצמם או במסגרות א-פורמליות. עם זאת חשוב להבחין כי בתוך קטגוריות אלו, המתייחסות כולן פחות או יותר לאקט ממוסד ומוסדר במידה כזו או אחרת של רכישת השכלה, ישנן שתי הבחנות חשובות בין שני תת-סוגים של סיכומים במובן בו אנו רגילים לתפוס אותם. ישנם סיכומים המיועדים להשיג תכלית כלשהו, דהיינו תכלית מעשית, על ידי שיפור ידיעותיו וכישוריו של האדם כך שיאפשרו להתקדם בחיים או לסייע בהתקדמותם של אחרים. סוג אחר של סיכומים הוא סיכומים לשם עצמם, ללא כל תכלית אחרת למעט הרצון הכנה להרחיב את ידיעותיו והשכלתו של האדם. שני הסוגים השונים של סיכומים יכולים שניהם להתקיים בצורה ממוסדת או עצמאית, כאשר האופציה השנייה היא כמובן המקובלת יותר אם כי השנייה מזכה את תלמידיה בכבוד והערכה רבים מהסביבה אם כי לעיתים גם בפקפוק לגבי איכות המאמץ שלהם לקיים סיכומים

סיכומים אקדמיים

סיכומים אקדמיים לשם עצמם הם כאמור מאמץ לרכישת השכלה, ידע ותובנה שאינו מיועד לשרת תכלית כלשהו. כלומר, במצב כזה אדם מנסה לקדם את עצמו בדרכי הידע וההבנה לא בכדי לקדם את עצמו בדרכי החומר וההצלחה. או מוטב, סיכומים אקדמיים לשם עצמם מציבים סטנדרט אחר של הצלחה, והם אינם נמדדים בכמות התועלת המעשית שהביאו לאדם אלא בתועלת הנפשית והרוחנית שלה הוא זכה. סיכומים אקדמיים כאלו כאמור לעיל יכולים להתבצע בצורה מסודרת, כמו במסגרות שונות של לימודי העשרה שניתן למצוא בכל מיני מוסדות, או בצורה עצמאית דרך חקירה אישית או עם שימוש בחומרי לימוד כמו ספרים או קורסים של האוניברסיטה הפתוחה או למשל דרך האינטרנט. סיכומים אקדמיים לשם עצמם על פי רוב זוכים להערכה רבה בחברה אך אנשים בדרך כלל מתפנים אליהם רק בגיל הפנסיה, אם כי יש כמובן יוצאים מהכלל.

סיכומים אקדמיים 

סיכומים לתיכון לשם תועלת הם כל סוג של סיכומים לתיכון המקנים לזה הרוכש אותם יכולת או תואר כלשהו שיש להם ערך שימושי בחיים, כמו למשל ערך תעסוקתי או מעמדי. כך סיכומים לתיכון לשם רכישת מקצוע או תואר הם כאלו שאינם עומדים בפני עצמם כתכלית עצמם, אלא כל מהותם וסיבתם תלויה על משהו חיצוני אליהם, משהו חומרי ושלפיכך נתפס לעיתים כנחות ובזוי. מצד שני, בחברה הישגים וחומרנית הופכים בימים אלו סיכומים לתיכון לשם תכלית כלשהי לסוג הסיכומים לתיכון היחידי שהחברה מאשרת ולא פוטרת כבזבוז זמן, שכידוע שווה כסף.