פילוסופיה  יוונית - אפלטון ואריסטו

פילוסופיה יוונית היא תחום רחב של הגות ומחשבה שהתקיימה ביוון העתיקה בכמה המאות שלפני הספירה. הפילוסופיה היוונית נחשבת למעשה לראשיתה של הפילוסופיה כאשר האדם החל לשאול שאלות אודות הטבע של מציאות חייו וניסה לתת להן תשובות עקרוניות ולא תשובות נקודיתיות כפי שעשה עד כה עם מיתוסים. ההוגים המפורסמים והחשובים ביותר של הפילוסופיה היוונית הם אפלטון ותלמידו אריסטו שהמשיכו להשפיע על עולם הפילוסופיה עד לימינו אנו.

פילוסופיה יוונית עסוקה בדרך כלל בשאלות מטאפיזיות אודות טבעו של העולם ובשלבים מאוחרים יותר, הגותם של אפלטון ושל אריסטו, היא החלה לעסוק גם בשאלות של אתיקה, אפיסטמולוגיה במידת מה, מדע המדינה, אסתטיקה ועוד.

אפלטון היה תלמידו של סוקראטס וכל מה שאפלטון אי פעם כתב למעשה הושם בפיו של סוקראטס אם כי לא ברור אילו רעיונות היו של סוקראטס עצמו ואילו רעיונות במשנתו של אפלטון היו רעיונות מקוריים של אפלטון. כמה מהרעיונות החשובים ביותר של אפלטון היא משל המערה, תורת האהבה שלו בדיאלוג המשתה וכן תורת המדינה של אפלטון שהמשיכה להשפיע במשך דורות על הדרך שבה בני אדם תפסו את הדרך שבה יש לנהל את המדינה. כמו כן הרבה אפלטון לעסוק בתורת המידות והרבה לשאול אודות משמעותו של מושג הצדק.

אריסטו היה תלמידו של אפלטון אך במידה רבה מרד בו בתחומי הגות רבים ובעיקר בכך שהסתייג מתורת האידיאות של אפלטון וטען כי המציאות החומרית היא כל מה שיש ללא אידיאות הניצבות מעבר לה. גם אריסטו עסק בתחומים רבים ואף שלח את ידו בביולוגיה ופיזיקה מעבר לעיסוק ענף בתורת המידות, אתיקה, אסתטיקה, תורת המדינה וכמובן מטאפיזיקה שאולי הייתה תחום העיסוק החשוב ביותר של אריסטו. אריסטו המשיך להשפיע על ההגות המערבית במשך אלפי שנים בהם הוגים ואף פיזיקאים פעלו במסגרת המסורת של אריסטו.

כאמור, הפילוסופיה היוונית של אפלטון ושל אריסטו היא למעשה היסודות שעליהן נבנתה כל ההגות המערבית, בין אם מתוך יניקה מהם ובין אם מתוך מרד בהם, וכיום עדיין הרבה מאוד מהשאלות שמעסיקים את עולם הפילוסופיה יונקים מהמסורות של אפלטון ושל אריסטו.